Accueil > Comité économique et social européen > Press release - School visit in FYROM

Press release - School visit in FYROM

lundi 12 février 2018

Кое е местото на културата во иднината на Европа? Тинејџерите од Скопје се подготвуваат да му кажат на Брисел На 9 февруари во 12.00 часот, училиштето Сепугс Васил Антевски Дрен во Скопје ќе го пречека г-динот Роман Хакен, член на Европскиот Економски и Социјален Комитет, да ги направи подготовките за “Твоја Европа, Твоја одлука" (YEYS),  младинското собрание кое ќе се одржи во Брисел на 15-16 март 2018.

Voir en ligne : Comité économique et social européen